Samen in beweging: de transitie van de Paasheuvel Groep in samenwerking met het Ontwikkelhuis

artikel

"Ik snap ondertussen dat alles staat of valt met de cultuur en motivatie binnen een organisatie." 

Stichting Paasheuvelgroep ambieerde haar organisatiecultuur gezonder en veerkrachtiger te maken en is daarvoor de samenwerking aangegaan met het Ontwikkelhuis. Samen zijn ze het traject "Samen in Beweging" ingegaan. Een programma bestaand uit individuele en gezamenlijke sessies waarin samenwerking en een open, veilige cultuur werden bevorderd. Dit leidde tot een toename van betrokkenheid en tevredenheid van alle medewerkers in alle lagen van de organisatie. We spraken met Peter Verdaasdonk, directeur van de Stichting Paasheuvelgroep over zijn ervaringen met het Ontwikkelhuis. 

Meer over de Stichting Paasheuvel Groep
De Paasheuvelgroep biedt groepsaccommodaties en maaltijden, voornamelijk voor jongeren en kinderen, inclusief scholen, sportclubs en andere groepen. Het doel is om een natuurlijke omgeving te creëren waarin jongeren zonder sociale media natuurlijke interacties kunnen hebben en gezonder kunnen leven door beweging en contact met de natuur. Met zo'n vijftig medewerkers, een omzet van ongeveer zes miljoen, negen locaties en honderdtachtigduizend overnachtingen per jaar, willen ze niet alleen individuele jongeren positief beïnvloeden, maar ook de samenleving als geheel door een actieve rol te spelen bij het voorkomen en verminderen van sociale en gezondheidsproblemen in onze maatschappij. 

Over Peter Verdaasdonk, directeur, Stichting Paasheuvel Groep 
De carrière van Peter heeft verschillende wendingen genomen, van studies in Geschiedenis en Frans tot een carrière in het bedrijfsleven. Na eerst een periode van werk in Nederland, ging hij aan de slag voor o.a. Disneyland Parijs. Uiteindelijk heeft hij zich in Nederland gevestigd, waar hij onder andere negen jaar directeur was van Madurodam. Na een periode van interimwerk in de leisure en cultuursector, besloot hij zich nog meer te committeren aan werken in een organisatie met maatschappelijke doelstellingen en zo trad hij in dienst bij Paasheuvelgroep. Nu, op 64-jarige leeftijd, zet hij zich in voor diverse maatschappelijke instellingen, en is hij vastbesloten om door te blijven werken tot zijn pensioen en zelfs daarna. Met een actieve levensstijl en een optimistische kijk op de toekomst, gelooft hij dat zijn generatie op een heel andere manier ouder wordt en dat er behoefte blijft aan mensen met zijn ervaring en perspectief. 

In welke situatie bevond de Paasheuvelgroep zich voor de samenwerking met het Ontwikkelhuis? 
Voor de samenwerking met het Ontwikkelhuis stond de Paasheuvelgroep voor een enorme uitdaging, vooral door de gevolgen van de COVID-19-pandemie. De bedrijfsvoering kwam vrijwel tot stilstand, wat leidde tot een existentiële crisis. Gelukkig bood overheidssteun en zorgvuldig en veerkrachtig optreden van de organisatie verlichting, maar de toekomst bleef in eerste instantie onzeker. Bovendien werden er kansen gezien om aan een meer samenhangende bedrijfscultuur te werken. De verbinding tussen de locaties en het hoofdkantoor kon beter. We zagen dit als een kans om de diverse lokale bedrijfsculturen te verenigen en een sterker gevoel van eenheid te creëren. Als bestuurder wilde ik deze kans aangrijpen om de organisatie meteen te transformeren en te versterken voor de toekomst. Daarom hebben we besloten om samen te werken met het Ontwikkelhuis aan een meer geïntegreerde en dynamische organisatie. 

“Samen in beweging” 
Het traject "Samen in Beweging" is een op maat gemaakt programma op basis van de Team Transitie Methode van het Ontwikkelhuis, speciaal voor Paasheuvel. Dit traject is succesvol afgerond in ongeveer een jaar. Het omvatte individuele en gezamenlijke sessies gericht op zelfreflectie, coaching en teambuilding. We wilden een gemeenschappelijke bedrijfscultuur bevorderen en de samenwerking tussen verschillende teams en vestigingen versterken. Het management was nauw betrokken, met speciale aandacht voor leiderschapsontwikkeling en het creëren van een positieve werkomgeving. Tijdens het traject werden periodiek gesprekken gevoerd om de voortgang te bewaken en het programma indien nodig aan te passen. Soms waren er uitdagingen, zoals emotionele reacties van medewerkers op bepaalde oefeningen, maar we hebben die zorgvuldig aangepakt om ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig en gesteund voelde. Het doel was om een cultuur van openheid, vertrouwen en samenwerking te bevorderen, waarin medewerkers zich gewaardeerd en betrokken voelen bij de organisatie. 

"Wat het Ontwikkelhuis doet is niet een oppervlakkige korte termijn fix voor je cultuur. Het gaat dieper in op de individuen en de organisatie als geheel." 

Wat maakte de samenwerking bijzonder? 
Het traject "Samen in Beweging" heeft binnen Paasheuvel veel impact gemaakt. De organisatie is nu veel gezonder en veerkrachtiger. Dit werd mogelijk gemaakt door de diepgaande aanpak van het Ontwikkelhuis, waarbij zowel individuele als teamgerichte coaching en trainingen werden ingezet. Het Ontwikkelhuis onderscheidde zich niet alleen door de grondigheid van hun methoden, maar ook door de kwaliteit van de trainers, zoals Bea, met haar unieke ervaring en achtergrond had ze een diepgaande impact op de deelnemers. Een opmerkelijk aspect van het traject was de combinatie van top-down en bottom-up benaderingen, waarbij leidinggevenden en medewerkers actief werden betrokken. Dit motiveerde diepere reflectie en bewustwording bij bestuurders en medewerkers. Zo maakten we stappen in het creëren van meer openheid en een constructieve cultuur. Hoewel de urgentie van de veranderingen verminderde na het herstel van de organisatie na de coronacrisis, bleef het Ontwikkelhuis een waardevolle partner in het voortzetten van verbeteringen binnen Paasheuvel. 

"Het Ontwikkelhuis nodigde ook het management uit tot zelfreflectie, waardoor er aan geloofwaardigheid werd gewonnen door de leiding binnen de organisatie.” 

Wat was het resultaat? 
Het traject "Samen in Beweging" heeft Paasheuvel getransformeerd tot een gezondere en veerkrachtigere organisatie. Er is een duidelijke verbetering zichtbaar in communicatie van het management met de medewerkers en de betrokkenheid en tevredenheid van medewerkers. Dit heeft bijgedragen aan positieve bedrijfsresultaten en een verbeterde organisatiecultuur. Een sleutelfactor voor het succes van dit traject was de nadruk op het luisteren naar de input en wensen van medewerkers, en het nemen van concrete acties op basis daarvan. Dit heeft geleid tot een groter gevoel van erkenning en waardering onder het personeel en dit kwam het vertrouwen in het management ten goede. Op operationeel niveau heeft Paasheuvel ingrijpende wijzigingen doorgevoerd, met name gericht op het versterken van het managementteam en het professionaliseren van interne processen. Nu de interne structuur steviger staat, richt Paasheuvel zich op groei en het vergroten van de omzet, bijvoorbeeld door acquisities op de Duitse en Belgische markt. Om ervoor te zorgen dat deze positieve ontwikkelingen worden geborgd, zijn er verschillende vervolgstappen genomen zoals verbeteringen in de communicatie en een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Mede vanuit het besef, dat een goede organisatiecultuur een voortdurend werk in uitvoering is. Dit alles draagt bij aan een blijvende verbetering binnen Paasheuvel, met als uiteindelijk doel een gezonde en florerende organisatie op de lange termijn. 

Meer weten over deze casus of het traject 'samen in beweging' dat we faciliteerden? Of nieuwsgierig wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen? Mail naar contact@ontwikkelhuis.nl of bel met Sonja (06-12630363) voor vraagstukken over HR en Leiderschap.