Sociale Veiligheid gaat over jij en ik.

Sociale veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid waar we samen aan kunnen werken, omdat we allemaal invloed hebben op de organisatiecultuur door de keuzes die we maken. Terwijl het simpel lijkt is het in werkelijkheid een complex en gevoelig onderwerp. Het gaat over pesten, discriminatie en intimidatie en de (spel)regels die daarbij horen.

Het is geen makkelijke opgave dit op de agenda te krijgen en tot een gedragen beleid te komen. Maar doe je dit wel dan pluk je daar direct de vruchten van. Sociale veiligheid staat namelijk in direct verband met een aantal uitkomsten die positief zijn voor je organisatie. Denk aan medewerkerstevredenheid en werkgeluk; betrokkenheid van medewerkers; lager verloop en verbetering van je productiviteit.

Samen met Mehrnoush Golafshan LL.M., een expert op het gebied van sociale veiligheid, gaan jullie aan de slag met sociale veiligheid binnen jullie organisatie. De inhoud van de masterclass wordt in overleg afgestemd op de behoefte.

Meer informatie of je aanmelden? Klik op de afbeelding hieronder: