HR-team Ymere

artikel

Ondanks de stevige positie die het HR-team van Ymere al in had genomen binnen de Management Teams van de in de metropoolregio Amsterdam opererende woningcorporatie, ontstond er bij de adviseurs toch de wens om een vervolgstap te maken. Eén die ervoor zou zorgen dat de impact van HR op de business nog verder zou vergroten. Om dat te bereiken doorliep het team een Businesspartner trainingsprogramma.

Ontwikkelen naar HR-businesspartner

De rol van het team van Ymere was de afgelopen jaren al verschoven van operationeel ondersteunend naar tactisch en strategisch adviserend. Een transitie die ervoor heeft gezorgd dat de adviseurs al voor het programma spelers van betekenis waren aan de MT tafel. "Gedegen kennis en expertise zijn daarbij uiteraard basisvoorwaarden, maar zelfs met die zaken in huis bleek het toch nog niet altijd makkelijk om aan te sluiten bij businessvraagstukken, of een groep mondige managers gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien," vertelt Maike Beekman, manager van het team. "Daardoor ontstond er enerzijds de behoefte aan verdere inhoudelijke verdieping van een aantal actuele HR- thema’s, anderzijds aan persoonlijke ontwikkeling. Voor ons was het heel belangrijk om te leren op een zelfverzekerde en proactieve manier meer vanuit de business te adviseren, in plaats van enkel vanuit ons eigen vakgebied."

Persoonlijke ontwikkeling én vakinhoud

Daarvoor volgde het HR-team het eenjarig HR-Businesspartner programma van het Ontwikkelhuis, gekarakteriseerd door een combinatie van theorie, training, coaching, simulatie en leren op locatie. Zo zijn de adviseurs gecoacht en getraind op het gebied van persoonlijk leiderschap én volgden zij workshops waarin zij leerden wat hun vaste patronen zijn, waarom ze daar in bepaalde situaties in terugschieten en hoe deze te doorbreken. Verder kregen de deelnemers handvatten aangereikt die hen helpen vanuit de businessvraag te ondersteunen en volgden zij vakinhoudelijke modules over onder meer het gebruik van big data, ontwikkelingen op het gebied van werving en selectie en HR Analytics. In de praktijk werd er vervolgens gewerkt met schaduwcoaching op de werkvloer en de nabootsing van een MT-tafel, waaraan de adviseurs met behulp van acteurs veelvoorkomende situaties oefenden.

Aansluiten bij de business: dat wordt gemerkt

De verbetering in de persoonlijke effectiviteit is groot, stelt Maike, alle leden van het HR-team zijn gegroeid. "Ze hebben aan stevigheid gewonnen, zijn zich veel bewuster van hun rol en, niet onbelangrijk, ze hebben een stuk meer zelfvertrouwen: ze weten op welke manier zij toegevoegde waarde hebben voor Ymere. Je ziet dat we als team nu goed aansluiten bij de business, en vanuit die positie reageren. Dat wordt niet alleen door mij opgemerkt, maar ook op andere plekken in de organisatie." En, niet onbelangrijk, door de adviseurs zelf.

Aine Jansen

Senior adviseur Aine Jansen, tevens leidinggevende van de HR-servicedesk, zegt dat het afgelopen jaar hem inzicht heeft gegeven in waarom en hoe hij dingen doet. "Misschien wel vooral in waarom ik dingen soms uit de weg ga. Ik pak nu meer de regie in mijn werk. Zonder er teveel bovenop te zitten. Er is een goede balans." Ook aan de managementtafel merkt Aine het verschil, en niet alleen bij hemzelf. "Ik had er als leidinggevende misschien al wel wat meer ervaring mee, maar als HR-professional ben je tegenwoordig een serieuze gesprekspartner, het is al lang niet meer met verzuimbriefjes zwaaien en vacatures invullen. Je moet er echt stáán. Dat is een belangrijke bewustwording voor ons allemaal."

Jennifer van der Haer

Jennifer van der Haer, senior HR-adviseur, vult aan: "Heel concreet weet ik nu dat je niet alleen door doelmatig een goed advies te geven krachtig kan zijn, maar ook door op een bepaalde manier in contact te zijn met die ander. Hoe gedraagt hij of zij zich bijvoorbeeld, en kan ik het benoemen en wellicht veranderen als die rol niet behulpzaam is? Verder weten we nu beter van elkaar waar we staan. Er is meer focus, meer zicht op het team en de positie die je daarin inneemt."

Klaar voor de toekomst

"Natuurlijk is de ontwikkeling, ondanks de afsluiting van het programma, nog niet afgelopen: we hebben genoeg handvatten gekregen om in de toekomst mee aan de slag te gaan." Daar sluit Aine zich bij aan. "Ik zie het als een doorlopend proces: iets wat je in rugzak stopt, meeneemt, en eruit haalt wanneer je het nodig hebt. Nu is het een kwestie van zelf en met elkaar blijven oefenen, het ons eigen maken."

Naast de groei van de HR-adviseurs in hun rol als businesspartner ziet Maike nog een voordeel aan het transitieproces. "De hele energie van het team is veranderd. We maken echt samen die groei door. Het HR Businesspartner programma, in ons geval gefaciliteerd door het HR Ontwikkelhuis, heeft daarmee bijgedragen aan de betrokkenheid en het werkplezier, een mooi stukje extra winst. Maar we zijn natuurlijk nog niet klaar, ik zie het als een continu proces. We blijven ons ontwikkelen."