Gemeente Den Haag

artikel

‘Het ontwikkelprogramma voor onze HR professionals was gericht op persoonlijke ontwikkeling én een eigen invulling van de rol HR adviseur.’

Als een van de grootste gemeentes van Nederland kent de Gemeente Den Haag ook een grote HR organisatie. Onderdeel daarvan is het team HR Business Adviseurs. Een team van zo’n 18 adviseurs die de verschillende onderdelen van de gemeente in kleine adviesteams op strategisch en tactisch niveau adviseren over hun personeelsbeleid. Zij werken dagelijks in de diensten, kennen de opgaven en weten tegelijkertijd wat er speelt binnen de bedrijfsvoering.

De uitdaging van de Gemeente Den Haag

HR is in essentie decentraal georganiseerd, maar voor specifieke kennisgebieden is er gekozen voor een centrale opzet, waaronder HR advies. In de loop der tijd zijn er binnen dit team een aantal nieuwe gezichten bij gekomen en om die groep te ondersteunen bij het invullen van hun rol is er besloten met het HR Ontwikkelhuis een programma te ontwikkelen. 

 ‘Het ontwikkelprogramma voor onze HR professionals was gericht op persoonlijke ontwikkeling én een eigen invulling van de rol HR adviseur.’ 

Anneke Smeets, Teamcoördinator HR Advies

Het ontwikkelprogramma

Over een periode van negen maanden zijn er voor de hele groep (of delen daarvan) verschillende programmaonderdelen aangeboden, bestaand uit doorlopende leerdagen; één-op-één coaching; intervisie en vakinhoudelijke masterclasses. ‘Het programma moest voldoende body hebben, maar tegelijkertijd passen met het drukke schema van onze HR professionals.’  

Het resultaat 

Als teamcoordinator merkt Anneke op: ‘De rol van HR Business adviseur is heel complex en (vroeg veel persoonlijke ontwikkeling van de adviseurs) uitdagend. Na het doorlopen van het programma zaten de collega’s merkbaar steviger in hun rol. Het mooist was dat ze dit bewust op een geheel eigen manier vormgegeven hebben. Ik denk dat ze daarom deze rol op een duurzame manier voor zichzelf en de organisatie invulling kunnen blijven geven. Ze bouwen verder op hun talent; werken tegelijk aan de dingen waar ze tegenaan lopen en hebben veel plezier in hun werk!’