Eindelijk een gemeenschappelijke taal

artikel

In eerste instantie zouden alleen de HR-adviseurs van Zadkine een ontwikkelprogramma doorlopen. Om leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen en eigen impact te vergroten. Het beviel echter zo goed, dat nu ook het hele management eraan moet geloven. Het resultaat? Volgens Jamila Eddini, HR-directeur bij Zadkine, dat er eindelijk een gemeenschappelijke taal wordt gesproken.

Jamila Eddini startte zo’n twee jaar geleden als HR-directeur bij regionaal opleidingscentrum Zadkine in Rotterdam. Bij haar komst blijkt dat het daar al werkzame team adviseurs, in principe de titel ‘HR Businesspartners’ dragend, nog een flinke weg te gaan heeft. Zij vertelt: “Als Businesspartner moet je strategisch advies geven. Maar veel werkzaamheden waren op operationeel niveau. Het gat was daardoor best groot. Dus ik dacht: we moeten beginnen bij het begin, echt terug naar de basis. Wat moet ik kunnen als Businesspartner, wat juist laten?”

Co-creatie

“Ik wilde dat het aangeboden programma zodanig was ingericht, dat wij het konden inpassen in wat wij voor ogen hadden. Veel klassieke bureaus gaan ook op een heel klassieke manier dat traject in, waarbij elke stap van het programma vaststaat. Bij het HR Ontwikkelhuis vond ik maatwerk, een team dat ook ons inspraak gaf tijdens de ontwikkeling van het programma. Bovendien spraken de werkvormen mij erg aan, net als de trainers en het out of the box-denken.” In co-creatie ontwikkelden we verschillende leergangen waarbij niet alleen de doelstellingen van Zadkine als organisatie werden verwerkt, maar ook de individuele ontwikkelwensen van de deelnemende HR-adviseurs. 

Klaar voor de start

Deelnemers gaan aan de slag met Persoonlijke Effectiviteit en Inhoudelijke Effectiviteit. Feedback uit de organisatie, persoonlijke coaching en trainingsdagen zorgt ervoor dat zij hun doelstellingen kunnen behalen.

Tijdens de training Persoonlijke Effectiviteit wordt onder meer gewerkt aan het ontwikkelen van autonomie, het denken vanuit eigen kracht, het vergroten van zelfvertrouwen en het professionaliseren van communicatie. Inzicht verkrijgen in eigen patronen en het effect van deze handel- en denkwijzen hoort daar ook bij, evenals een heldere blik op de dynamiek in het team. Inhoudelijke Effectiviteit richt zich vooral op concrete kennis en vaardigheden op het gebied van HR Analytics, leiderschap bij ziekteverzuim, SPP en verandermanagement.

In totaal duurt het een jaar

En tussen de trainingsdagen door is er intervisie. Zodat dat wat de deelnemers leren gekoppeld wordt aan hun dagelijkse praktijk. Volgens Jamila Eddini zijn deelnemers tijdens het traject flink de diepte ingegaan. “Er zijn heel wat traantjes gevloeid en ze zijn zichzelf enorm tegengekomen. Vooral doordat hen gevraagd werd echt naar zichzelf te kijken. Er was veel aandacht voor hoe je reageert in bepaalde situaties. Kruip je dan in de slachtofferrol of ga je juist zorgen? Waarom doe je dat dan? Waar komt dat vandaan? Daar moet je dan echt doorheen. Eigenlijk heel logisch, je moet eerst heel goed naar jezelf kijken voor je impact op anderen kan hebben.”

Het was het zeker waard

“Ik vind de groei ongelooflijk. We hebben onlangs de afsluitende presentaties gehad, waarin de adviseurs op een rijtje hebben gezet waar ze vandaan komen, wat ze allemaal hebben gedaan en wat ze daarvan hebben geleerd. Dat was fantastisch om te zien. Mensen van wie ik het nooit verwacht had, die dan zo nadenken over hun eigen gedrag. Of een adviseur die altijd vrij onzichtbaar meedraaide, die nu zo stevig in zijn schoenen staat. Elke deelnemer heeft er iets anders uitgehaald, terwijl ze in wezen toch gewoon hetzelfde programma hebben gevolgd. Dat vind ik heel bijzonder.”

En toen het management

En toen was er genoeg reden om samen met het Leiderschap Ontwikkelhuis, ook een programma te ontwikkelen voor de directie, het management en de potentials. “Iedereen is erg positief. Ook voor ons als directie geldt dat je eerst moet weten wat jou zelf drijft, voordat je anderen kunt aansturen en de potentie van de ander kunt benutten.”

Gemeenschappelijke taal zorgt voor vertrouwen

Wat Jamila Eddini de grootste winst van het programma van de HR-adviseurs noemt, is het ontstaan van een gemeenschappelijke taal, en de durf om elkaar in duidelijke bewoordingen aan te spreken op bepaald gedrag. “De adviseurs zijn niet meer onzeker. Eerder was het: kunnen we dat? Nu zeggen ze: natuurlijk kunnen we dat! Zo moet je er ook instaan, als je strategisch advies geeft. Deze ontwikkeling was keihard nodig, en ik ben heel blij met de uitkomsten.’’